Počasí
kalendář jmen
Sestavuji aktuální kalendář ...
Textové pole: Domov pro seniory Humpolec vznikl v roce 1962. V současné době sídlí ve dvou budovách. První budova je společně s ředitelstvím a správou v Máchově ulici, druhá budova se nachází v ulici Lužické (bývalá Léčebna dlouhodobě nemocných). 
Domov pro seniory v Humpolci s registrovanou službou „Domovy pro seniory (2888936)“ je příspěvková organizace jejímž zřizovatelem je Kraj Vysočina. Je členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb APSS a s kapacitou 203 klientů (muži i ženy) je největším sociálním zařízením v Kraji Vysočina. 
Vize :
„Chceme být skutečným domovem pro ty, kteří již nemohou samostatně žít ve svém přirozeném prostředí. Jsme bezpečným a aktivním domovem pro všechny naše klienty.“ 


Lůžka a vybavení
V budově v Máchově ulici jsou k dispozici pokoje tří a čtyřlůžkové, v Lužické jedno 
a dvoulůžkové. Oba objekty jsou vybaveny výtahy a jsou bezbariérové. Domov disponuje vlastní kuchyní, prádelnou a zajišťuje komplexní služby pro klienty dle aktuálních potřeb, např. kulturní akce. Ve vybavení domova je i řada pomůcek, usnadňujících pobyt zcela nebo částečně imobilním klientům. Klidné prostředí zahrad, snadno přístupných i klientům 
s omezenou pohyblivostí zpříjemňuje pobyt zvláště v letních měsících.

Zajištění odborné péče
O klienty se stará cca 100 zaměstnanců. V obou objektech ordinuje lékařka, ošetřovatelskou péči zajišťuje nepřetržitě tým odborně vyškolených diplomovaných zdravotních sester, ošetřovatelek a pracovníků v sociálních službách. Odbornou péči rehabilitační zajišťují rehabilitační pracovnice na solidně vybavených pracovištích.

Stravování
Domov má vlastní kuchyni se skladbou jídel přizpůsobených potřebám seniorů a připravující 
i dietní jídla podle zdravotního stavu klientů. Přesto lze připravovaná jídla označit za "domácí" díky zkušenému kolektivu kuchařek a kuchařů. Kuchyně zajišťuje stravování i pro ostatní zájemce.

	            
        Hlavní budova v Máchově ul.	                     Budova v Lužické ulici
Obdélník: zkosené hrany: Email: dduchhumpolec@email.cz  Tel: 565 535 630  Datová schránka: ID k8xph2u   Kontakty podrobné
Registrace zde