Textové pole: Dne 27. června 2012 se v areálu Domova konal den otevřených dveří u příležitosti oslav 50-tého výročí otevření. Proběhlo také setkání bývalých zaměstnanců. Oslavy v hojné míře navštívili kromě obyvatel Domova v Máchově a Lužické ulici i pozvaní obyvatelé z Domova bl. Bronislavy, naši zaměstnanci včetně bývalých, přátelé našeho Domova a pozvaní hosté v čele se starostou Humpolce. Příjemnou atmosféru nám pomáhala vytvářet kapela Vysočinka, zajímavým zpestřením pak bylo vystoupení souboru Camerata a závěr oslav obohatila country skupina Kolibříci. Počasí oslavám také přálo, chutné občerstvení přispělo ke spokojenosti a tak všichni zúčastnění se neradi loučili v pozdním odpoledni.  V srdci si odnášeli mnoho pěkných zážitků i vzpomínek.

AKTUALITY

Šipka: doleva:

Děkujeme Vám za vyplnění

Nová služba

 

Od ledna 2017 poskytujeme novou službu v Lužické ulici - Domov se zvláštním režimem, kapacita 40 osob. Tato služba je určena klientům s Alzheimerovou nemocí a jinými typy demencí. Oddělení zajišťuje specifickou péči o tyto klienty s ohledem na jejich potřeby.

 

 

 

Změna názvu organizace

 

Od července 2016 měníme název na Domov pro seniory Humpolec, p.o.