Práva klientů

v Domově pro seniory Humpolec

 

 

 

KE KLIENTOVI SE CHOVÁME S OHLEDEM NA JEHO LIDSKOU DŮSTOJNOST

·     Pojízdné WC používá klient na pokoji jen v případě, že mu to nevadí, vždy musí být zavřené dveře nebo použity zástěny, nutná je domluva se spolubydlícím.

·     Koupán s jinými klienty smí být klient jen, když mu to nevadí. Klient si smí vybrat, jakého pohlaví bude osoba, která mu bude pomáhat s intimní hygienou.

·     Klientům vždy vykáme, pokud si to nepřeje jinak.

KLIENT NESMÍ BÝT NIJAK OMEZOVÁN VE VOLNÉM POHYBU

·     V případě, že chce jít klient na návštěvu za jiným klientem, na chodbu, do společných prostor, mimo domov pracovníci mu v tomto pomáhají.

·     Mimo domov odchází klienti, kteří potřebují doprovod, po vzájemné domluvě mezi klientem a pracovníkem.

KLIENT JE PODPOROVÁN V PROSAZOVÁNÍ VLASTNÍ VŮLE

·     V průběhu kontaktu s klientem jej vždy pracovníci podporují ve vyjádření vlastní vůle

·     Klient si smí vybrat či změnit spolubydlícího i pokoj, kde bude bydlet – stěhování se děje po vzájemné domluvě mezi DD a klientem (domlouvá staniční sestra a sociální pracovnice)

·     Klient má právo volit si svého lékaře

·     Klient má právo si stěžovat na pracovníky i chod zařízení

·     Klient má právo vstávat i chodit spát dle svých potřeb

·     Klient má právo trávit čas dle vlastního uvážení

·     Klient má právo odmítnout dietu, léčebný režim, nabízené volnočasové aktivity i rehabilitaci

SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ

·     O klientech jsou sbírány a shromažďovány jen takové informace, které jsou potřebné k řádnému průběhu poskytování sociální služby a služby lékaře a zdravotních sester. Ty podléhají zákonu o ochraně osobních údajů – údaje nesmí být ze zařízení nijak vynášeny (povinnost mlčenlivosti, zákaz vynášet dokumentaci klienta), nesmí být ani šířeny mezi klienty zařízení (o klientovi nehovoříme v přítomnosti jiných klientů).

·     Klient má právo zakázat, aby byly jeho fotografie či jméno a jiné osobní údaje vyvěšeny na nástěnkách domova.

·     Klient má právo vyjádřit se k tomu, kdo smí či nesmí nahlížet do jeho dokumentace.

·     Klient má právo mít u sebe doklady, pokud není schopen se o ně starat a hrozí jeho ztráta, mohou být uloženy i u sociální pracovnice, stejně je to i v případě finančních obnosů. Kartička VZP může být uložena na ordinaci lékaře.

·     Klient má právo nahlížet do dokumentace, která je o něm vedena (SQ6)

KLIENT MÁ PRÁVO MANIPULOVAT A NAKLÁDAT SE SVÝM MAJETKEM

·     Klienti nejsou nijak omezování v nakládání se svým majetkem. Shledají-li pracovníci, že svým jednáním ohrožuje svoji finanční situaci, nebo si není schopen uvědomit následky svého konání, informují staniční sestru a sociální pracovnici.

·     Klient má právo na klid a soukromí – zavřené dveře na pokoj, regulace návštěv jiných klientů apod.

PRÁVO NA SOUKROMÍ

·     Klienti mají právo na soukromí, klienti jednolůžkových pokojů mají vlastní klíče od pokojů.

·     Pracovníci vstupují do pokojů klientů jen ve chvíli, když jim to klient dovolí, jsou povinni před vstupem klepat.

·     Pracovníci omezují svůj pobyt na pokoji v době nepřítomnosti klienta na minimum, je jim to umožněno jen se svolením klienta

·     Do skříní a stolků nahlíží či dělají tam pořádek pracovníci jen se svolením klienta.

·     Pracovníci chrání klientovo soukromí i před jinými osobami, zabraňují vstup na pokoje cizím lidem i jiným klientům, není-li evidentní, že s tím klient obývající pokoj souhlasí.

·     Korespondenci čtou pracovníci klientovi jen mezi čtyřma očima, pokud to on nechce jinak.