VÝROČNÍ ZPRÁVA

 

o činnosti DOMOV PRO SENIORY HUMPOLEC, p. o. (dále DPS)

v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,

za rok 2018 

 

 

 

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), zveřejňuje DPS následující údaje:

V roce 2018 nebyla podána žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

V roce 2018 nebylo podáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci ve smyslu zákona   svobodném přístupu  k informacím.

V roce 2018 nebyly vydány žádné rozsudky soudů ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

V roce 2018 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.

V roce 2018 nebyla podána žádná stížnost podle § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím proti postupu DPS při vyřizování žádosti o informace.

Další informace, které se vztahující k uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím, je možné získat na internetových stránkách www.ddhum.cz

 

 

V Humpolci, dne 28. 2. 2019

 

 

                                                                                                       Mgr. Petr Vaněk

                                                                                              ředitel Domova pro seniory

 

 

 

Ke stažení:

 

Výroční zpráva v plném znění za rok 2018

 

Výroční zpráva v plném znění za rok 2017

 

Výroční zpráva v plném znění za rok 2016

 

Výroční zpráva v plném znění za rok 2015

 

Výroční zpráva v plném znění za rok 2014

 

Výroční zpráva v plném znění za rok 2013

 

Výroční zpráva v plném znění za rok 2012

 

 

Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2017

 

Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2016

 

Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2015

 

Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2014

 

Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2013

 

Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2012

 

Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2011