Nouzové situace

 

Za nouzovou situaci je považována nebezpečná, většinou náhle vzniklá situace, kterou je třeba bez prodlení ukončit nebo odvrátit následky, ke kterým by mohla vést. Za negativní následky považujeme škody na zdraví, majetku nebo dobré pověsti zařízení či pracovníků.

 

 

1. ÚRAZY:

POKUD SI ZPŮSOBÍTE ÚRAZ NEBO JSTE VIDĚLI, ŽE SI ÚRAZ ZPŮSOBIL NĚKDO JINÝ –  KLIENT, PRACOVNÍK NEBO NÁVŠTĚVA - OKAMŽITĚ INFORMUJTE PRACOVNÍKY ZAŘÍZENÍ.

 

2. NALEZENÍ BEZVLÁDNÉHO TĚLA:

POKUD NALEZNETE V DOMOVĚ BEZVLÁDNÉ TĚLO, OKAMŽITĚ INFORMUJTE PRACOVNÍKY DOMOVA.

INFORMUJTE PRACOVNÍKY I TEHDY, VÍTE-LI, ŽE NĚKDO ČASTO HOVOŘÍ O SEBEVRAŽDĚ, NEBO MANIPULUJE S NEBEZPEČNÝMI PŘEDMĚTY.

 

3. NEBEZPEČNÉ JEDNÁNÍ JINÉHO KLIENTA:

POKUD VIDÍTE, ŽE SE NĚKDO CHOVÁ AGRESIVNĚ A OHROŽUJE VÁS NEBO JINÉ KLIENTY DOMOVA, ZACHOVEJTE ROZVAHU A NESNAŽTE SE SITUACI ŘEŠIT NADÁVKAMI NEBO SILOU. OKAMŽITĚ INFORMUJTE PRACOVNÍKY ZAŘÍZENÍ A ZAVŘETE SE NA SVÉM POKOJI NEBO NA JINÉM BEZPEČNÉM MÍSTE. CHRAŇTE SVÉ ZDRAVÍ A SVŮJ MAJETEK.

 

4. ŠIKANA

POKUD SE STANE, ŽE VÁS DLOUHODOBĚ TRÁPÍ, OBTĚŽUJE NEBO OHROŽUJE NĚKTERÝ Z KLIENTŮ DOMOVA, SDĚLTE TYTO SVÉ POCITY PRACOVNÍKŮM DOMOVA.

POMOHOU VÁM S ŘEŠENÍM SITUACE A ZACHOVAJÍ  DISKRÉTNOST.

 

 

5. INFEKČNÍ NEMOCI

V ZAŘÍZENÍ ŽIJE MNOHO OSOB, PROTO ZDE MŮŽE DOJÍT K ŠÍŘENÍ NĚKTERÝCH CHOROB. JEDNÁ-LI SE O VELMI NAKAŽLIVOU NEMOC JAKO JE NAPŘÍKLAD ŽLOUTENKA NEBO TUBERKULÓZA, JE TAKOVÝ ČLOVĚK OKAMŽITĚ PŘELOŽEN NA INFEKČNÍ ODDĚLENÍ.

OSOBY, KTERÉ TRPÍ VIROVOU INFEKCÍ ALE V ZAŘÍZENÍ ZŮSTÁVAJÍ, POKUD TRPÍTE VIRÓZOU, OMEZTE KONTAKT S OSTATNÍMI OSOBAMI V ZAŘÍZENÍ. OBDOBNĚ, VÍTE-LI, ŽE NĚKTERÝ S KLIENTŮ JE NEMOCNÝ, OMEZTE KONTAKT S NÍM.

CHRÁNÍTE TAK SVÉ ZDRAVÍ I ZDRAVÍ OSTATNÍCH OSOB.

V OBDOBÍ ZVÝŠENÉHO VÝSKYTU VIROVÉHO ONEMOCNĚNÍ, BÝVAJÍ OMEZOVÁNY SPOLEČNÉ AKTIVITY KLIENTŮ.

 

6. SKUPINOVÉ VYCHÁZKY

POKUD SE ÚČASTNÍTE VÝLETU, NEBO SKUPINOVÉ VYCHÁZKY DRŽTE SE PROSÍM POHROMADĚ S OSTATNÍMI KLIENTY A NA DOHLED. POKUD SE I PŘESTO ZTRATÍTE, POŽÁDEJTE O POMOC KOLEMJDOUCÍHO. POKUD SE JEDNÁ O VÝLET DO MĚSTA, KTERÉ NEZNÁTE, NEBOJTE SE KONTAKTOVAT POLICII ČR.

!!! U PRACOVNÍKŮ MÁTE MOŽNOST VYŽÁDAT SI KONTAKT DO ZAŘÍZENÍ – ADRESU, TELEFONNÍ ČÍSLO NA DOPROVOD!!!

 

7. EVAKUACE OSOB – POŽÁR, HROZBA ÚTOKU, ZNIČENÍ BUDOVY

PŘI EVAKUACI SE ŘIĎTE POKYNY PRACOVNÍKŮ DOMOVA, PŘÍPADNĚ HASIČŮ. SNAŽTE SE CHRÁNIT SVŮJ ŽIVOT A ŽIVOTY OSTATNÍCH, NEBERTE S SEBOU ŽÁDNÉ PŘEDMĚTY

SHROMÁŽDĚTE SE PŘED BUDOVOU ČI NA JINÉM URČENÉM MÍSTĚ

 

 

 

 

Havarijní situace

Za havarijní situaci je považovaná neplánovaná, náhlá událost, která vznikla v souvislosti s provozem technických zařízení a budov a která může vést ke zranění nebo úmrtí osob a poškození majetku.

 

UVÍZNUTÍ VE VÝTAHU

POKUD UVÍZNETE VE VÝTAHU, POKUSTE SE DOVOLAT POMOCI – VYUŽIJTE NOUZOVÉ TLAČÍTKO (ZVONEK), KŘIČTE NEBO BOUCHEJTE DO STĚN VÝTAHU. KOMUNIKUJTE S PRACOVNÍKY ODDĚLENÍ, NEPROPADEJTE PANICE.

 

POŽÁR

SNAŽTE SE NEJPRVE ZDOLAT POŽÁR VLASNÍMI SILAMI

VOLÁNÍM „HOŘÍ“ PŘIVOLEJTE PRACOVNÍKY DOMOVA A OKAMŽITĚ OPUSŤE MÍSTO POŽÁRU.

PŘI EVAKUACI SE ŘIĎTE POKYNY PRACOVNÍKŮ

SNAŽTE SE ZACHRÁNIT VLASTNÍ ŽIVOT, NEBERTE S SEBOU ŽÁDNÉ PŘEDMĚTY

SHROMÁŽDĚTE SE PŘED BUDOVOU, DO BUDOVY SE VRACEJTE TEPRVE, KDYŽ VÁS VYZVOU PRACOVNÍCI DOMOVA

V PŘÍPADĚ POŽÁRU NENÍ MOŽNÉ POUŽÍVAT VÝTAHY!!!

 

VÝPADEK ELEKTRICKÉHO PROUDU NEBO VODY, PORUCHY TOPENÍ

POKUD JSTE ZAZNAMENALI, ŽE NEJDE PROUD, NETEČE VODA NEBO NEJDE TOPENÍ, NESNAŽTE SE SITUACI SAMI NAPRAVIT. INFORMUJTE PRACOVNÍKY DOMOVA A ŘIĎTE SE JEJICH POKYNY.

POKUD VIDÍTE, ŽE NĚKDE TEČE VODA, VODU ZASTAVTE A INFORMUJTE PRACOVNÍKY DOMOVA.

POKUD CÍTÍTE PLYN, NEMANIPULUJTE S OTEVŘENÝM OHNĚM, NEKUŘTE A INFORMUJTE PRACOVNÍKY DOMOVA.