Podněty - DpS Humpolec

Domov pro seniory Humpolec
Poskytované služby Domovy pro senioryDomov se zvláštním režimemOdlehčovací služba
Přejít na obsah

Podněty

Standardy

Podněty ke zkvalitnění péče nebo podání stížnosti
 
 

Podněty ke zkvalitnění péče v Domově pro seniory Humpolec:
 
 
Pokud Vás napadne, jak bychom Vám mohli poskytovat lepší služby, prosíme, vyjádřete se.
 
 

Máte právo vyjadřovat se k tomu:
 
Jak je poskytována sociální služba
Jak je zajišťována zdravotní a ošetřovatelská péče
V jakých podmínkách zde bydlíte
 
 

Jak podat podnět:
Podněty můžete podávat ústně nebo písemně každému z pracovníků domova.
K písemnému podnětu využijte formulář, ten Vám předají pracovníci domova.
 
 

Co má podnět obsahovat:
 
Podnět má obsahovat popis situace, která je podle Vás neuspokojivá a návrh,
jak tuto situaci řešit.
 
 

Co se děje po podání podnětu:
 
O přijetí návrhu rozhoduje vedoucí oddělení.
Pokud se jedná o složitější záležitost, která vyžaduje diskuzi v rámci celé organizace,
je podnět projednáván na poradě vedoucích pracovníků. Na tuto poradu budete přizván.
V tomto případě o přijetí podnětu rozhoduje ředitel zařízení.
 
Lhůta pro vyřízení podnětu je 6 týdnů.
Odůvodnění přijetí nebo nepřijetí je v případě podnětu podaného ústně ústní a v případě
písemného podnětu písemně na uvedeném formuláři.
 
   
 
 

Podávání stížností klientů domova:
 
 

Pravidla pro podávání stížností:
Stížnost je chápána jako řádný prostředek k vyjádření Vašeho názoru nebo nespokojenosti.
Nikdo nemusí mít obavy, že by podání stížnosti nějakým způsobem nepříznivě ovlivnilo
jeho pobyt v domově.
 
 

Kdo si může stěžovat:
 
Stěžovat si může každý klient zařízení, případně jemu blízká osoba. Při podávání stížností můžete požádat o pomoc i pracovníky domova.
 
 

Komu stížnost předat:
 
Stěžovat si můžete ústně, písemně nebo telefonicky. Stížnost můžete předat kterémukoliv pracovníku domova, písemnou stížnost je možné vložit do schránky na stížnosti, ta je k dispozici na každém oddělení.
 
 

Co se děje, když předáte stížnost:
 
Schránky jsou vybírány jednou za týden sociální pracovnicí, vybírání schránek je přítomen zástupce z řad klientů. Stížností se zabývají sociální pracovnice, případně ve spolupráci s jinými vedoucími pracovníky domova. Je rozhodnuto, zda je stížnost neoprávněná, částečně oprávněná nebo oprávněná. V případě oprávněných nebo částečně oprávněných stížností jsou přijata nápravná opatření.Lhůta pro vyřízení stížností je 30 dnů, o výsledku jste informováni sociální pracovnicí. Všechny stížnosti jsou evidovány.
 
 

Anonymní stížnosti:
 
Stížnosti, které obsahují vulgární vyjádření, nejsou brány v potaz.
O řešení anonymních stížností budete informováni na nástěnkách domova.
 
 
 

ADRESY, KDE JE MOŽNÉ SI STĚŽOVAT
 
 

Adresa vedení zařízení poskytující sociální služby:
 
 
DOMOV PRO SENIORY HUMPOLEC Máchova 210, 396 01 Humpolec e-mail: dduchhumpolec@quick.cz
 
 
 

Pokud nejste spokojeni s tím, jak byla stížnost řešena, je možné se obrátit také na:
 
 
KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
 
odbor sociálních věcí
 
Tolstého 15
 
586 01   Jihlava
 
e-mail: bina.j@kr-vysocina.cz
 
 

ČESKÝ HELSINSKÝ VÝBOR
 
Štefánikova 21
 
150 00   Praha 5
 
e-mail: seniori@helcom.cz; pravni@helcom.cz
 
 

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV
 
Kancelář veřejného ochránce práv
 
Údolní 39
 
602 00   Brno
 
e-mail: podatelna@ochrance.cz
 
http://www.ochrance.cz/kontakt/
 
 

Stížnosti na poskytovanou lékařskou péči lze směrovat na :
 
 

ČESKÁ LÉKAŘSKÁ KOMORA JIHLAVA
 
Vrchlického 59
 
586 01   Jihlava
 
tel: 567 300 310
 
e-mail: jihlava@clkcr.cz
 
http://www.lkcr.cz/
 
 

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR
 
Pražská 1739
 
393 01   Pelhřimov
 
Tel: 565368103
 
e-mail: podatelna35@vzp.cz
 
 

Organizace, které mohou klientům poskytnout pomoc a radu při řešení stížností:
 
 

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ KRAJE VYSOČINA
 
Na Obci 1768
 
393 01   Pelhřimov
 
e-mail: czp.pe@centrum.cz
 
http://www.zdravotnepostizeni-vysocina.cz/
 
 

OBČANSKÁ PORADNA HAVLÍČKŮV BROD
 
B. Němcové 188
 
580 01   Havlíčkův Brod
 
Tel.: 569 426 070
 
e-mail: poradna@charitahb.cz
 
http://www.charitahb.cz/kontakty.html
 
 

OBČANSKÁ PORADNA PELHŘIMOV
 
Solní 1814
 
393 01   Pelhřimov
 
Tel.: 565 327 110, mobil: 728 541 090
 
e-mail: poradna@pelhrim.cz
 

 
 
MĚSTSKÝ ÚŘAD HUMPOLEC
 
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
 
Horní Náměstí 300
 
396 01   Humpolec
 
e-mail: josef.fiala@mesto-humpolec.cz
 
ADRESA:
Domov pro seniory Humpolec, p.o.
Máchova 210
396 01 Humpolec
Návštěvní doba:
Po - Ne: 7 hod - 18 hod

Email:
© 2020 Domov pro seniory Humpolec
Návrat na obsah