Práva klientů - DpS Humpolec

Domov pro seniory Humpolec
Poskytované služby Domovy pro senioryDomov se zvláštním režimemOdlehčovací služba
Přejít na obsah

Práva klientů

Klienti


Práva klientů
 
v Domově pro seniory Humpolec
 

 

 

 
KE KLIENTOVI SE CHOVÁME S OHLEDEM NA JEHO LIDSKOU DŮSTOJNOST
 
· Pojízdné WC používá klient na pokoji jen v případě, že mu to nevadí, vždy musí být zavřené dveře nebo použity zástěny, nutná je domluva se spolubydlícím.
 
· Koupán s jinými klienty smí být klient jen, když mu to nevadí. Klient si smí vybrat, jakého pohlaví bude osoba, která mu bude pomáhat s intimní hygienou.
 
· Klientům vždy vykáme, pokud si to nepřeje jinak.
 
KLIENT NESMÍ BÝT NIJAK OMEZOVÁN VE VOLNÉM POHYBU
 
· V případě, že chce jít klient na návštěvu za jiným klientem, na chodbu, do společných prostor, mimo domov pracovníci mu v tomto pomáhají.
 
· Mimo domov odchází klienti, kteří potřebují doprovod, po vzájemné domluvě mezi klientem a pracovníkem.
 
KLIENT JE PODPOROVÁN V PROSAZOVÁNÍ VLASTNÍ VŮLE
 
· V průběhu kontaktu s klientem jej vždy pracovníci podporují ve vyjádření vlastní vůle
 
· Klient si smí vybrat či změnit spolubydlícího i pokoj, kde bude bydlet – stěhování se děje po vzájemné domluvě mezi DD a klientem (domlouvá staniční sestra a sociální pracovnice)
 
· Klient má právo volit si svého lékaře
 
· Klient má právo si stěžovat na pracovníky i chod zařízení
 
· Klient má právo vstávat i chodit spát dle svých potřeb
 
· Klient má právo trávit čas dle vlastního uvážení
 
· Klient má právo odmítnout dietu, léčebný režim, nabízené volnočasové aktivity i rehabilitaci
 
SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ
 
· O klientech jsou sbírány a shromažďovány jen takové informace, které jsou potřebné k řádnému průběhu poskytování sociální služby a služby lékaře a zdravotních sester. Ty podléhají zákonu o ochraně osobních údajů – údaje nesmí být ze zařízení nijak vynášeny (povinnost mlčenlivosti, zákaz vynášet dokumentaci klienta), nesmí být ani šířeny mezi klienty zařízení (o klientovi nehovoříme v přítomnosti jiných klientů).
 
· Klient má právo zakázat, aby byly jeho fotografie či jméno a jiné osobní údaje vyvěšeny na nástěnkách domova.
 
· Klient má právo vyjádřit se k tomu, kdo smí či nesmí nahlížet do jeho dokumentace.
 
· Klient má právo mít u sebe doklady, pokud není schopen se o ně starat a hrozí jeho ztráta, mohou být uloženy i u sociální pracovnice, stejně je to i v případě finančních obnosů. Kartička VZP může být uložena na ordinaci lékaře.
 
· Klient má právo nahlížet do dokumentace, která je o něm vedena (SQ6)
 
KLIENT MÁ PRÁVO MANIPULOVAT A NAKLÁDAT SE SVÝM MAJETKEM
 
· Klienti nejsou nijak omezování v nakládání se svým majetkem. Shledají-li pracovníci, že svým jednáním ohrožuje svoji finanční situaci, nebo si není schopen uvědomit následky svého konání, informují staniční sestru a sociální pracovnici.
 
· Klient má právo na klid a soukromí – zavřené dveře na pokoj, regulace návštěv jiných klientů apod.
 
PRÁVO NA SOUKROMÍ
 
· Klienti mají právo na soukromí, klienti jednolůžkových pokojů mají vlastní klíče od pokojů.
 
· Pracovníci vstupují do pokojů klientů jen ve chvíli, když jim to klient dovolí, jsou povinni před vstupem klepat.
 
· Pracovníci omezují svůj pobyt na pokoji v době nepřítomnosti klienta na minimum, je jim to umožněno jen se svolením klienta
 
· Do skříní a stolků nahlíží či dělají tam pořádek pracovníci jen se svolením klienta.
 
· Pracovníci chrání klientovo soukromí i před jinými osobami, zabraňují vstup na pokoje cizím lidem i jiným klientům, není-li evidentní, že s tím klient obývající pokoj souhlasí.
 
· Korespondenci čtou pracovníci klientovi jen mezi čtyřma očima, pokud to on nechce jinak.
 
 

ADRESA:
Domov pro seniory Humpolec, p.o.
Máchova 210
396 01 Humpolec
Návštěvní doba:
Po - Ne: 7 hod - 18 hod

Email:
© 2020 Domov pro seniory Humpolec
Návrat na obsah