Výroční zprávy - DpS Humpolec

Domov pro seniory Humpolec
Poskytované služby Domovy pro senioryDomov se zvláštním režimemOdlehčovací služba
Přejít na obsah

Výroční zprávy

O nás
VÝROČNÍ ZPRÁVA
 
 
o činnosti DOMOV PRO SENIORY HUMPOLEC, p. o. (dále DPS)
 
v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
 
za rok 2018
 
 
 
 
V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), zveřejňuje DPS následující údaje:
 
V roce 2018 nebyla podána žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
 
V roce 2018 nebylo podáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci ve smyslu zákona   svobodném přístupu  k informacím.
 
V roce 2018 nebyly vydány žádné rozsudky soudů ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.
 
V roce 2018 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.
 
V roce 2018 nebyla podána žádná stížnost podle § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím proti postupu DPS při vyřizování žádosti o informace.
 
Další informace, které se vztahující k uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím, je možné získat na internetových stránkách www.ddhum.cz
 
 
 
V Humpolci, dne 28. 2. 2019
 
 
 
                                                                                                      Mgr. Petr Vaněk
 
                                                                                             ředitel Domova pro seniory
 
 

 
 
Ke stažení:
 
   
   
   
   
   
   
   
 

   
   
   
   
   
   
   
Návrat na obsah