Výroční zprávy - DpS Humpolec

Domov pro seniory Humpolec
Poskytované služby Domovy pro senioryDomov se zvláštním režimemOdlehčovací služba
Přejít na obsah

Výroční zprávy

O nás
VÝROČNÍ ZPRÁVA
 
 
o činnosti DOMOV PRO SENIORY HUMPOLEC, p. o. (dále DPS)
 
v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
 
za rok 2019
 
 
 
 
V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), zveřejňuje DPS následující údaje:

I.    V roce 2019 nebyla podána žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
II.   V roce 2019 nebylo podáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci ve smyslu zákona svobodném přístupu k informacím.
III.  V roce 2019 nebyly vydány žádné rozsudky soudů ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.
IV.  V roce 2019 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.
V.   V roce 2019 nebyla podána žádná stížnost podle § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím proti postupu DPS při vyřizování žádosti o informace.
VI.  Další informace, které se vztahující k uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím, je možné získat na internetových stránkách www.ddhum.cz

V Humpolci, dne 20. 2. 2020

 Mgr. Petr Vaněk
ředitel Domova pro seniory
 

 
 
Ke stažení:
 
                     
 

 

                   
ADRESA:
Domov pro seniory Humpolec, p.o.
Máchova 210
396 01 Humpolec
Návštěvní doba:
Po - Ne: 7 hod - 18 hod

Email:
© 2020 Domov pro seniory Humpolec
Návrat na obsah